opština Apatin

Dokumenta za filatelističku izložbu Apatin 2024

Documents for the philatelic exhibition Apatin 2024

———————————————————————–

Istorija Apatina

Apatin je grad na levoj obali reke Dunav, nalazi se na mestu koje je oduvek bilo zanimljivo ljudima da se na njemu naseljavaju.

Apatin je naselje na levoj obali Dunava, čiji urbani kontinuitet može da se prati još od početka 11. veka, kada je dunavsko ostrvo Obod, na kome će kasnije nastati preteča Apatina, prvi ugarski krunisani hrišćanski kralj Stefan 1011. g. podario, kao posed, udaljenoj Vespremskoj opatiji. Mnogobrojni arheološki tragovi u Apatinu i njegovoj neposrednoj okolini ukazuju na dugo prisustvo ljudi još u praistoriji, od neolita do latenskog doba. U vreme rimske provincije Panonije, od današnjeg Apatina je, u pravcu jugozapadne Bačke, izgrađen velik rimski odbramben šanac, odnosno nasip.

Polovinom 14. veka (1350) Apatin je u posedu Kaločke nadbiskupije, a pripada teritoriji kraljevske Bodroške županije. Zahvaljujući blizini Dunava i rečnom prometu naselje je relativno rano dobilo status trgovišta, sa sudijom i zakletnicima na čelu, a bilo je i sedište upravitelja (oficijala) nadbiskupskog vlastelinstva. Početkom 15. veka ugarski kralj Žigmund Luksemburški darovao je srpskom despotu Stefanu Lazareviću, osim ostalog, i posed Apatin, kojim je 1417. g. upravljao despotov činovnik (namesnik) Nikola Peretnić. Tokom narednih decenija, sve do vremena turske uprave, naselje se ponovo javlja kao nadbiskupski posed. U to vreme trgovište Apatin je posedovalo svoje ribnjake, vodenice i rečno pristanište, a krajem 15. veka sagrađena je ovde i omanja tvrđava. Apatin je ucrtan i na prvoj (Lazarusovoj) mapi Ugarske iz 1528. godine.

Šta je koverat prvog dana

Koverat prvog dana je poznat i pod engleskim nazivom i skraćenicom – first day cover (FDC). Puštaju se u opticaj kada i poštanska marka, a namena im je uglavnom promotivna.

Banja u Prigrevici – informacije o bunarima za dobijanje vode

Banjski turizam se u Apatinskoj opštini u početku počeo razvijati u Prigrevici. Ovo selo je dobilo prvi bunar 1913 godine

Predfilatelija

Na pitanje šta je predfilatelija, kratak odgovor bi bio pošta slana pre pojave poštanskih maraka. U tom periodu su se uglavnom dostavljali službeni spisi između javnih institucija i ređe među građanima.

Miodrag Borisavljević – priče o Apatinu

Apatin je grad na reci Dunav i bogatim je šumama oko nje, a priče sa tih prostora je najbolje predstavio Miodrag Borisavljević.

Add Your Heading Text Here