Upravni i nadzorni odbor

Upravni Odbor :
Vrućan Zoran ( Predsednik Upravnog Odbora )
Članovi :
Vejin Nikola
Mandić Beata
Maletaškić Goran
Orelj Zoran


Nadzorni Odbor :
Šelei Jovan
Korać Miroslav
Hager Angelika


Popović Željko – Organizator Izložbi i susreta kolekcionara u Apatinu i Član Upravnog Odbora Saveza
Filatelista Srbije