Miodrag Borisavljević – priče o Apatinu

Apatin je grad na reci Dunav i bogatim je šumama oko nje, a priče sa tih prostora je najbolje predstavio Miodrag Borisavljević. Deo svog radnog veka je proveo na poslu vezanom uz taj teren, a kad je otišao u penziju rado se tu vraćao i boravio.

Ovaj pisac je imao dve velike teme o kojima je pisao, prva je bila prvi svetski rat u kojem je aktivno učestvovao. A druga tema o kojoj je pisao su događaji oko dunava. Mora se reći da je ova druga oblast pisanja bogatija po broju napisanih dela.

Knjige Miodraga Borisavljevića

Nekoliko je bilo zbirki u kojima su objavljivana njegova književna dela. Neke su bogatije sadržajem, dok u nekim starijim izdanjima se mogu naći priče koje je autor do tog trenutka napisao.

Prizor iz gornjeg podunavlja, Miodrag Borisavljević
izvor sr.wikipedia.org

Prva priča koju je objavio je iz 1932 godine, štampana je 1932 godine u Srpskom književnom glasniku, a nosila je naslov “Ordonans”1. Ovo je bila prva priča objavljena, dok je prva knjiga, zbirka priča objavljena tek 1951 godine pod nazivom “Vukovi”2 u izdanju Prosvete.

 • “Vukovi” – Prosveta – 1951 godina
 • “Među ljudima” – Nolit -1956 godina
 • “Zaboravljeni svet” – 1958 godine
 • “Na zemlji” – 1961 godine
 • “Iz podunavskih šuma” – 1951 godine
 • “Novele” – 1969 godine
 • “Između dva sveta” – 1971 godina
 • “Svetlost u tami” – Srpska književna zadruga – 1975 godina
 • “Godišnja doba” – Viba & Duga – 1994 godina
 • “Zlatni presek i drugi eseji” – Srpska književna zadruga – 1998 godine
 • “Sabrana dela” – Narodna biblioteka “Miodrag Borisavljević” – 2015 godina

Ostaje sasvim sigurno da je ovo jedan od pisaca koji se u najvećem obimu bavio predelima oko Apatina.

Fusnote

 1. “Sabrana dela” – Narodna biblioteka “Miodrag Bori
 2. “Sabrana dela” – Narodna biblioteka “Miodrag Bori