Predfilatelija

Na pitanje šta je predfilatelija, kratak odgovor bi bio pošta slana pre pojave poštanskih maraka. U tom periodu su se uglavnom dostavljali službeni spisi između javnih institucija i ređe među građanima.

Da bi se obezbedila privatnost tako slane pošte korišćeni su voštani žigovi. Interesantno je da su pisma se sastojala samo iz listova, dok korišćenje koverata počinje tek u kasnijem periodu.

predfilatelija - pismo sa žigom
Image by Felix Lichtenfeld from Pixabay

U Srbiji je ovakav vid pošte bio popularan među vežnijim mestima, pa su i žigovi (pečati) uglavnom sa nazivima većih mesta. U nekim situacijama su se koristili i žigovi privatnih lica, ali to su uglavnom bili ljudi koji su se bavili trgovinom u većem obimu pa su imali potrebe da šalju češće pisma.

U svakom slučaju predfilatelija ima dosta sačuvanih pisama da bi se mogla ozbiljnije sakupljati. Za ovo je zaslužan položaj Srbije na trgovačkim putevima pa je i prepiska bila dosta česta.