Banja u Prigrevici – informacije o bunarima za dobijanje vode

Banjski turizam se u Apatinskoj opštini u početku počeo razvijati u Prigrevici. Ovo selo je dobilo prvi bunar 1913 godine, a njegova dubina je bila 312 metara. Cilj bušenja jeste bilo dobijanje bunara je dobijanje zdrave arteške vode za piće.

Nakon bušenja i testiranja rada, uzorak vode je poslat U Budimpeštu. Drugo testiranje vode je rađeno u Beogradu 1927 godine. Nakon testiranja na oba mesta je potvrđena lekovitost vode. Prema analizi Balneološkog instituta iz Beograda, temperatura vode je bila 25o , a voda je okarakterisana kao alkalna, murijatičnabromo-jodna hipoterma. Što se tiče tog bunara, izdašnoas je bila 13 – 24 litra.

Prigravačka banja
Banja u Prigrevici

Novi izvori u blizini Prigrevice

U novije vreme su rađena dodatna bušenja bunara, ali ovaj put u blizini Prigrevice. Dobijeni su sasvim dobri rezultati, te je na tom terenu podignut banjsko rekreacioni centar “Junaković”.

One bušotine je radio “Naftagas” iz Novog Sada, a same bušotine su označene kao Prg-1/H i Prg-2/H. Prva bušotna je bila na dubini od 590 metara, a temperatura vode je bila 36o.

Bušotina Prg-2/H je bušena 1977 godine, a dubina joj je 478 metara, temperatura vode je 34 .Nakon testiranja su vode iz oba bunara ocenjene kao lekovite i da se mogu koristiti kao dopunsko sredstvo lečenja u sklopu medicinske rehabilitacije. U nekoj novijoj dokumentaciji je izvor Prg – 2/H označen kao havarisan.

U novije vreme je u blizini banje “Junaković” izbušen bunar Prg-3/H. Evo i nekih novijih podataka, koji se razlikuju donekle od onih gore navedenih.

Izvor – Geotermalne bušotine NIS

Kao što se vidi iz tabele, u novije vreme su iznake za bušotine izmenjene pa se sada koriste skraćenice Pb-1/H, Pb-2/H i Pb-3/h.

Evo još jedan dokument o buštinama u Vojvodini, Podaci su dati iz evidencije “NIS Naftagas”-a Obezbedio ih je Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Autonomne Pokrajine Vojvodini.

Izvor:

Podaci o bušotinama za banje su dati iz knjige “Banjski turizam u SAP Vojvodina” čiji je autor Miroslav Laškov. Knjiga je iz 1982 godine.