Šta je koverat prvog dana

Koverat prvog dana je poznat i pod engleskim nazivom i skraćenicom – first day cover (FDC). Puštaju se u opticaj kada i poštanska marka, a namena im je uglavnom promotivna.

izvor slike

Šta sadrži koverat prvog dana

Same koverte su redovnih dimenzija, a na njima je odštampan motiv sličan onome na poštanskoj marki. Nekad se taj motiv prikazuje kao grafičko rešenje u osnovnim crtama, a ponekad kao bogato likovno rešenje.

Na koveri se nalazi poštanska marka, a preko nje je udaren prigodan poštanski žig koji ima elemente vezane za povod štampe marke. Ove koverte imaju i jasan info da je u pitanju FDC koverat prvog dana.

U nekom situacijama se mogu pojaviti prigodne koverte, ali se one razlikuju od FDC-a, te ih ne treba mešati.