APATIN 2021

ONLINE IZLOŽBA “APATIN 2021”

Драге колеге и пријатељи , поводом 75.година постојања Клуба (
Удружења), ,,Удружење Филателиста Апатин” из Апатина, Вас позива да
учествујете на онлајн изложби ,,АПАТИН 2021”. Изложба ће бити одржана
од 15.12. – 30.12. 2021. године. Филателистичку изложбу ће те моћи
погледати на сајту удружења http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs

Председник Организационог одбора ( комесар изложбе )
Жељко Поповић
И чланови Организационог одбора


Drage kolege i prijatelji , povodom 75.godina postojanja Kluba ( Udruženja),
,,Udruženje Filatelista Apatin” iz Apatina, Vas poziva da učestvujete na onlajn
izložbi ,, APATIN 2021”
. Izložba će biti održana od 15.12. – 30.12. 2021.godine.
Filatelističku izložbu će te moći pogledati na sajtu udruženja
http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs

Predsednik Organizacionog odbora ( komesar izložbe)
Željko Popović
I članovi Organizacionog odbora


Dear colleagues and friends, on the occasion of the 75th anniversary of the
Club (Association), “Association of Philatelists Apatin” from Apatin, invites you
to participate in the online exhibition “APATIN 2021”. The exhibition will be
held from 15.12. – 30.12. 2021. You will be able to see the philatelic exhibition
on the association’s website http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs

President of the Organizing Committee (exhibition commissioner)
Zeljko Popovic
And members of the Organizin