Predfilatelija

Na pitanje šta je predfilatelija, kratak odgovor bi bio pošta slana pre pojave poštanskih maraka. U tom periodu su se uglavnom dostavljali službeni spisi između javnih institucija i ređe među građanima. Da bi se obezbedila privatnost tako slane pošte korišćeni su voštani žigovi. Interesantno je da su pisma se sastojala samo iz listova, dok korišćenje […]

Predfilatelija Read More »