Blog

Šta je koverat prvog dana

Koverat prvog dana je poznat i pod engleskim nazivom i skraćenicom – first day cover (FDC). Puštaju se u opticaj kada i poštanska marka, a namena im je uglavnom promotivna. Šta sadrži koverat prvog dana Same koverte su redovnih dimenzija, a na njima je odštampan motiv sličan onome na poštanskoj marki. Nekad se taj motiv […]

Šta je koverat prvog dana Read More »

Predfilatelija

Na pitanje šta je predfilatelija, kratak odgovor bi bio pošta slana pre pojave poštanskih maraka. U tom periodu su se uglavnom dostavljali službeni spisi između javnih institucija i ređe među građanima. Da bi se obezbedila privatnost tako slane pošte korišćeni su voštani žigovi. Interesantno je da su pisma se sastojala samo iz listova, dok korišćenje

Predfilatelija Read More »